Institucijų dokumentai

F1-23  Kentšino miesto magistrato raštas dėl Kentšino miesto siuvėjų ir kailiadirbių brolijos statuto patvirtinimo
F5-71  Leinpės miesto burmistro ir tarėjų raštas