XII a.

F1-1  Poznanės vyskupo Benedikto patvirtinimo raštas Joanitų ordinui
F1-2  Popiežiaus Celestino III patvirtinimas Joanitų ordinui