XIII a.

F1-3  Popiežiaus Inocento III patvirtinimas Joanitų ordinui
F1-4  Poznanės vyskupo Pauliaus donacija Joanitų ordinui
F1-5  Lenkijos kunigaikščio Vladislovo III Laibakojo privilegija Joanitų ordinui
F1-6  Lenkijos kunigaikščio Vladislovo privilegija Kozmino kaimui
F1-7  Lenkijos kunigaikščio Vladislovo donacija Gniezno bažnyčiai
F1-63  Olomuco vyskupo Roberto raštas