XIV a.

F1-8  Prioro Gallus de Cenibacho raštas
F1-9  Lenkijos kunigaikščio Boleslovo Pamaldžiojo privilegija Sedleco kaimui
F1-10  Mazovijos kunigaikščio Zemovito patvirtinimas Stanislavui iš Grado
F1-12  Mazovijos bajorų žemės pardavimo raštas
F6-1  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegija Vilniaus katedrai
F6-2  Vilniaus vyskupo Andriaus fundacija koplyčiai Vilniaus katedroje
F6-3  Vilniaus vyskupo Andriaus donacija Vilniaus kapitulai
F6-4  Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Lietuvos kunigaikščio Vytauto privilegija Vilniaus vyskupui Andriui
F6-5  Vilniaus vyskupo Jokūbo raštas Vilniaus kapitulai
F6-6  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija Vilniaus kapitulai