Nemiravičius Mikalojus, Nemiraitis, Neymirowycz Nicolaus, Vseliubo tėvonis  F6-46