Bogdanus, Svyrių kunigaikščio Mykolo Daniuševičiaus s.  F6-48