Jonas ir jo broliai Jonaičiai [Kęsgailos?], Joannes ...cum... Fratribus Janowiczy  F3-70