Johannes 
- žr. Jonas, vadinamas Kaniuchu
- žr. Jonas, Lucko vysk.
- žr. Jonušas, Mazovijos kunigaikštis