Mikalojus, Nicolaus, [Mikolaj z Dzierzgowa], Vilniaus vysk.  F3-67