[đeliga] Andrius, Vilniaus vysk.  ■r. Andrius, Andreas [Szeliga]