Ona Talkonytė, Anna Talkonis, b.; Viliušiškių k. tėvonė; Alberto, Juškos s., žmona  F6-62