Manvydas Albertas, Moniwid Albertus, Vilniaus vaivada  F6-12