Liudvikas, Lodovicus, Antiochijos patriarchas, popiežiaus nuncijus  F6-50