Butkus Jackevičius, Buthko Jaczkowycz; Anasthasia, jo žmona  F6-43