Jokūbas, Jacobus, Krokuvos pranciškonų vien. gvardijonas  F6-9