Venceslaus, alias Nyemir, Jakubowicz  ■r. Vaclovas, kitaip Nemira