Svirskiai, Svyrių kunigaikščiai- 
- Bagdonas, Mykolo Daniuševičiaus s. F6-48
- Darata, Dorothea, kitaip Sonka F6-28F6-31
- Jonas, kitaip Krigas F6-28
- Mykolas Daniuševičius F6-48
- Talimantas, Thalymunth F6-31