Jokūbas, Jacobus, Bistryčios ir Medininkų augustinų vien. prioras  F3-65