Gotoltovičius Jurgis  žr. Georgius, arba Gotholtowicz