Galiginavičius Alekna, Olechno Goliginowicz, Voverių paveldėtojas  F6-37