Anna, [Davainos], Davainavičiaus Jono našlė  F6-36