Pamusis, Pamusis, Pomoszsche: 
- dv. F6-21
- ■r. Musninkai