Mysliboras, Mislibpri, Mislevicai, Mysleszowicz  F6-9