Viazynė, Wyazenya, Wyazynya: 
- k. F1-24
- upė F1-24