Brestas, Berestje, Brestensis, Bryestensis, Brzesce, Brzeszczyensi, Ruthenicum: 
- m. F6-14F1-13F6-31F1-24F1-29F1-30
- Magdeburgo teisė F1-29
- miestiečiai F1-29