Haradziščas, Gorodiščės, Horodzyszcze, Horodiszcze, Grodzyscze ,  dv., bžn. F3-69F3-70