Vilnius, bažnyčios: 
- šv. Jono F3-66F3-67F6-53
- Marijos dangun ėmimo, Mariae virginis (pranciškonų) F6-18F6-50F6-55
- šv.Mikalojaus F6-2F6-49F6-67
- šv.Petro ir Povilo F1-31
- šv.Stanislovo katedra F6-1F6-2F6-5F6-7F6-8F6-12F6-15F6-17F6-34F6-39F6-57F6-69F6-75