Kascianevičiai, Kostenevičiai, Koszczyenowycze,  k. F6-48