Į turinį

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

SpausdintiF6-55. Rygos arkivyskupo Stepono indulgencija


Vilnius, 1483 06 30
Rygos arkivyskupo Stepono indulgencija, suteikianti tam tikromis sąlygomis 100 dienų atlaidų tikintiesiems, aplankysiantiems Vilniaus pranciškonų bažnyčią.
Ad mandatum R[everendissi]mi d[o]m[ini] Archie[pisco]pi et legati v[ene]r[abili]s Thomae M... Secretarius man[u] p[ro]pria s[ub]s[cripsit] 
Rygos arkivyskupo Stepono raudono vaško antspaudas, pertrūkęs per pusę, atviroje medinėje dėžutėje, prikabintas tamsiai vyšninių siūlų virvute. Skersmuo 40 mm.
Lotynų k.; 1 lap.; 43,5x27+7,8 cm; Tekstas: 16x33,5 cm; 27 eil. Pergamentas nežymiai dėmėtas, gerai išsilaikęs.  Inicialas pagražintas. Intituliacijos pirmas žodis padidintomis raidėmis. Yra sinchroninis prierašas. 
Pergamento kitoje pusėje – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos lipdė ir antspaudas.
Bibliografija: KDKDW, t.1, p.383–385, nr.327; Jasas, p.48, nr.92.  


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai