Į turinį

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

SpausdintiF3-70. Jono Jonaičio donacija Haradziščo bažnyčiai


Haradziščas, 1494 10 29
Jonas kartu su jaunesniaisiais broliais Jonaičiais Kęsgailomis (?) (Janowiczy) savo įsteigtos Haradziščo Švč. M. Marijos Aplankymo, Šv. Jokūbo, Šv. Jono, Šv. Mikalojaus ir Šv. Praksedos vardo bažnyčios išlaikymui užrašo kasmet po tris grūdų dešimtines iš Haradziščo, Rutos ir Klecko (Chleczko) dvarų, tris saikus medaus, dvi kapas grašių vikaro ir tarno išlaikymui, atleistą nuo mokesčių smuklę, ganyklą su pieva ir ariamą žemę, vienuolika valstiečių.
Buvusio prikabinamo antspaudo trūksta, liko pergamentinė juostelė.
Lotynų k.; 1 lap.; 21x31,5+3,6 cm; Tekstas: 16,5x26 cm; 29 eil. Pergamentas sumirkęs, viršutinėje dalyje nugraužtas, dėmėtas, yra smulkių skylučių. Raštas nublukęs.  Invokacija padidintomis raidėmis. Inicialas pagražintas, apima 16 eilučių. 
Pergamento kitoje pusėje – Vilniaus viešosios bibliotekos lipdė.
Bibliografija: ORO, t.2, p.18, nr.70; KDKDW, t.1, p.486–487, nr.418; Jasas, p.53–54, nr.110.  


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai