Į turinį

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

SpausdintiF1-18. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio patvirtinamasis raštas


Brestas, 1446 07 03
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio raštas, kuriuo patvirtinamas Stanislovo iš Sokolovo (Stanislai a Sokolovo) dukters, kilmingojo Johano iš Grabių (Johannis de Hrabye) žmonos Katerinos atsisakymas nuo paveldėjimo jos brolio Stanislovo naudai. Rašybos ypatumai bei intituliacijos netikslumai (Kazimieras Jogailaitis tituluojasi ne tik didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, bet ir Lenkijos karaliumi, nors karūnuotas buvo tik 1447 m.) verčia abejoti šio dokumento autentiškumu ir leidžia daryti prielaidą, kad tai - klastotė.
Antspaudas neišliko. Buvo prikabintas pergamentine juostele. Pergamente yra padarytos trys įpjovos juostelei.
Lotynų k.; 1 lap.; 10,5x23,6+2,5 cm; Tekstas: 7x19,5 cm; 11 eil. Pergamentas pageltęs, dėmėtas.   
Kitoje pergamento pusėje – Vilniaus viešosios bibliotekos lipdė.
Bibliografija: ORO, t.3, p.2, nr.18; Jasas, p.37, nr.56.  


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai