Į turinį

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

SpausdintiF6-22. Konklavos Bazelyje raštas


Bazelis, 1439 08 21
Visuotinio bažnyčios susirinkimo Bazelyje raštas, kuriuo Vilniaus vyskupo Motiejaus pasirinktam nuodėmklausiui suteikia teisę atleisti visas vyskupo nuodėmes.
A. de Pamgaliis;  R. Malherbe;  pro rescribendario xxx C. Kuenlin; 
Buvusio prikabinamo antspaudo trūksta, likusios prikabinimui skirtos skylutės.
Lotynų k.; 1 lap.; 27x53,7+8,9 cm; Tekstas: 12x40 cm; 15 eil. Pergamentas gerai išsilaikęs, dviejose vietose didelės dėmės, keletas mažesnių dėmelių.  Pirmasis intituliacijos žodis didžiosiomis, pagražintomis raidėmis. Pirmoje eilutėje kai kurios raidės padidintos. Dešinėje paraštėje ženklai, panašūs į išilgintą raides "f" ir "?". Kairėje paraštėje parašyta "Sep[tember]". 
Pergamento kitoje pusėje – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos lipdė ir antspaudas.
Bibliografija: KDKDW, t.1, p.172–173, nr.154; Jasas, p.33, nr.44.  


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai