Į turinį

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

SpausdintiF6-34. Popiežiaus Mikalojaus V indulgencija


Roma, 1451 [07 12]
Popiežius Mikalojus V suteikia visuotinį nuodėmių atleidimą Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tikintiesiems, kurie per tris dienas aplankys vieną iš keturių - Gniezno, Lvovo, Krokuvos arba Vilniaus - katedrų ir paaukos ketvirtį lėšų, kurias būtų išleidę, vykdami jubiliejinėn kelionėn į Romą; taip pat nurodo, kaip paskirstyti surinktus pinigus.
Ant užlenkimo, dešinėje pusėje, yra kanceliarinis įrašas: de cu[ria] A. de Racaneto.  Po užlenkimu, dešinėje: Pe de Noxeto. 
Antspaudas neišliko. Buvo prikabintas dvispalve vyšninių-geltonų siūlų virvute. Pergamente yra išdurtos dvi skylutės virvutei.
Lotynų k.; 1 lap.; 32x48,7+7 cm; Tekstas: 21x35 cm; 25 eil. Pergamentas dėmėtas, skylėtas. Dalis teksto neįskaitoma. Tvarkytas restauratorių.  Pirmoji teksto eilutė parašyta padidintomis, papuoštomis raidėmis. 
Ant pergamento užlenkimo kairėje – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos lipdė; kitoje pergamento pusėje – bibliotekos antspaudas.
Bibliografija: Theiner, t.2, p.86, nr.128; RO VPB, t.1, p.19, nr.1; Lewicki, t.11, p.314, nr.2710; KDKDW, t.1, p.232-234, nr.206; Jasas, p.38, nr.61.  


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai