Į turinį

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

SpausdintiF6-24. Konklavos Bazelyje raštas


Bazelis, 1439 09 27
Visuotinio bažnyčios susirinkimo Bazelyje raštas Vilniaus vyskupui Motiejui, kurį informuoja apie susirinkimo darbus ir nutarimus, apie Gabrielio, pasivadinusio Eugenijumi IV, išrinkimą popiežiumi; prašo apie tai pranešti kitiems Lietuvos vyskupams, dvasiškiams ir tikintiesiems.
Mi. Galterj; 
Buvusio antspaudo trūksta, likę skylutės, skirtos antspaudo prikabinimui.
Lotynų k.; 1 lap.; 39,3x59+0 cm; Tekstas: 15,6x46,6 cm; 23 eil. Pergamentas gerai išsilaikęs. Apatinė paraštė dėmėta. Pakraščiai įplėšti ir įpjauti keliose vietose, sulenkimuose pradilę 2 skylutės  Pirmasis intituliacijos žodis pagražintomis didžiosiomis raidėmis, pirmoje eilutėje kai kurios raidės padidintos ir pagražintos. Kamputyje įrašyta žodis "placet". 
Pergamento kitoje pusėje – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos lipdė ir antspaudas.
Bibliografija: KDKDW, t.1, p.176–178, nr.157; Jasas, p.33, nr.46.  


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai