Į turinį

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

SpausdintiF6-16. Konklavos Bazelyje nutarimas


Bazelis, 1435 07 17
Visuotinio bažnyčios susirinkimo Bazelyje nutarimas atleisti Vilniaus vyskupą Motiejų nuo jo duotos priesaikos aplankyti Romą.
vxx Raiscop;  E. de Oclpe; 
Antspaudas išplėštas su dalimi užlenkimo.
Lotynų k.; 1 lap.; 24,2x41+7,3 cm; Tekstas: 10,3x30 cm; 14 eil. Pergamentas gerai išsilaikęs, truputį dėmėtas; vienoje vietoje tekstas trintas ir pataisytas.  Intituliacijos pirmasis žodis didžiosiomis, pagražintomis raidėmis. Pirmojoje eilutėje ir vietomis tekste pirmosios raidės padidintos ir pagražintos. Kairiajame kampe po užlenkimu įrašas "Jul." Dešinėje paraštėje ženklai, panašūs į išilgintą raidę F ir raidę ?. 
Pergamento kitoje pusėje – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos lipdė ir antspaudas.
Bibliografija: KDKDW, t.1, p.158–159, nr.140; Jasas, p.31, nr.38.  


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai