Į turinį

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

SpausdintiF1-505. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Luokės bažnyčiai


Trakai, 1493 08 14
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro raštas, kuriuo atnaujina Žemaitijos seniūno Stanislovo Jonaičio Kęsgailos (Stanislao Janovicz) Luokės bažnyčios apdovanojimą turtais ir patvirtina tai bažnyčiai Luokės kaimą, Paškuvėnų, Piečelėnų (Pyethelyeny) žemes su valstiečiais, Papilės ir Tauragėnų dvarus, skiria kasmet po 5 jaučius iš Dirvonėnų, Viešvėnų ir Biržuvėnų (Byrszyanyany) dvarų, leidžia laikyti Luokėje 5 atleistas nuo mokesčių smukles.
R[e]l[ati]o magnifici Nicolai Roduilavicz Palatini viln[ensis] et magniducatus Lithva[niae] Cancellar[i]j  Joannes Radiwil manu p[ro]pria vidit concordari  cu[m] orig[i]nalis 
Buvusio antspaudo trūksta.
Lotynų k.; 1 lap.; 23,1x21,4+0 cm; Tekstas: 15,3x17,7 cm; 33 eil. Pergamentas per sulenkimus vietomis pradilęs, yra dvi didelėsir daug smulkių skylučių.  Inicialas pagražintas, apima 17 eilučių. Invokacija padidintomis ir pagražintomis raidėmis. Yra du sinchroniniai prierašai. 
Pergamento kitoje pusėje – Vilniaus viešosios bibliotekos Rankraščių skyriaus lipdė ir Telšių pavieto teismo suodžių antspaudas.
Bibliografija: ORO, t.5, p.1, nr.505, p.3–4, nr.2; Jasas, p.52, nr.106.  


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai