Į turinį

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

SpausdintiF6-13. Popiežiaus Martyno V brevė


Roma, 1427 05 13
Popiežiaus Martyno V indulgencija, kuria suteikiami vienų metų atlaidai tikintiesiems, tam tikromis sąlygomis aplankiusiems Vilniaus katedros šv. Kryžiaus altorių.
Jo de Montemarcio;  Jo de Montemartis;  A. de Luschis; 
Buvusio prikabinamo antspaudo trūksta, liko prikabinimo skylutės.
Lotynų k.; 1 lap.; 26,5x46,5+8,5 cm; Tekstas: 11x33 cm; 13 eil. Pergamentas dėmėtas, išpuvusios vietos užlopytos popieriumi. Restauruotas 1959 metais.  Pirmasis intituliacijos žodis rašytas pagražintomis ir padidintomis raidėmis, pirmųjų teksto žodžių pirmosios raidės papuoštos. 
Pergamento kitoje pusėje – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos lipdė ir antspaudas.
Bibliografija: KDKDW, t.1, p.123–124, nr.96; Jasas, p.29, nr.33.  


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai