Į turinį

Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

SpausdintiF6-42. Vilniaus miestiečio Luko donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui


Vilnius, 1468 03 29
Vilniaus miestietis, buvęs Vilniaus miesto tarėjas, Lukas kartu su žmona Elena ir dukterimi Kotryna Vilniaus pranciškonų vienuolynui užrašo savo žemę, esančią netoli Vilniaus (XVI a. - Lukėnai, o nuo XVII a. - Ribiškės).
Kairiojoje paraštėje yra lotynų kalba užrašyta dokumento santrauka (XVII a.). 
Antspaudas neišliko. Pergamente padaryta horizontali įpjova pergamentinei juostelei.
Lotynų k.; 1 lap.; 21,8x27,5+3 cm; Tekstas: 17,5x22 cm; 31 eil. Pergamentas dėmėtas, skylėtas.  Invokacija parašyta padidintomis raidėmis. Inicialai I ir A pagražinti. 
Kitoje pergamento pusėje – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos lipdė ir antspaudas.
Bibliografija: KDKDW, t.1, p.286-288, nr.248; Jasas, p.41, nr.71; Rowell, p.108.  


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai