Asmenų dokumentai

F1-12  Mazovijos bajorų žemės pardavimo raštas
F1-21  Volčkaus Bodenkovskio žemės pardavimo raštas
F1-31  Kilmingojo Vaclovo, kitaip Nemiros, Jokūbavičiaus testamentas
F1-381  Dobrogosto iš Šamotulų žemės pardavimo raštas
F1-503  Jano Słupeckio privilegija Opolės miesteliui
F1-506  Vilniaus miestiečio Stankaus Volochavičiaus žemės pardavimo raštas
F3-68  Nekrašo Eirudavičiaus našlės Onos donacija Bijutiškio bažnyčiai
F3-69  Bielyčios laikytojo Nekrašo Volodkavičiaus donacija Haradziščo bažnyčiai
F3-70  Jono Jonaičio donacija Haradziščo bažnyčiai
F6-11  Vilniaus miestiečio Motiejaus, vadinamo Volochu, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-15  Nemenčinės savininko Andriaus Sakavičiaus donacija Vilniaus katedrai
F6-18  Žirmūnų savininko Konrado, vadinamo Kučiuku, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-19  Kilmingojo Daugėlos Girdavičiaus donacija pranciškonų vienuolynui
F6-21  Kilmingųjų Jurgio ir Stanislovo Radvilų donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-25  Kilmingojo Aleksandro, vadinamo Mantautu, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-26  Kilmingojo Martyno Motiejavičiaus donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-27  Gruzdavo paveldėtojo Andriaus Sakavičiaus donacija Gruzdavo bažnyčiai
F6-28  Svyrių kunigaikščio Jono, kitaip Krigo, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-29  Kilmingojo Vasilijaus, kitaip Vaškos, Sakavičiaus donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-30  Jono, kitaip Kaniucho, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-31  Svyrių kunigaikščių - Daratos, kitaip Sonkos, ir jos sūnaus Talimanto- donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-32  Dargio Getautavičiaus žemės pardavimo raštas
F6-33  Lauryno, kitaip Sabalio, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-35  Svyrionių paveldėtojo Andriaus Daugirdavičiaus žemės dovanojimo raštas
F6-36  Kilmingojo Ivaškos Davainavičiaus našlės Onos donacija Kruopos bažnyčiai
F6-37  Voverių paveldėtojo Aleknos Galiginavičiaus donacija Haradziščio bažnyčiai
F6-38  Kilmingojo Andriaus Daugirdavičiaus žemės dovanojimo raštas
F6-39  Kilmingojo Andriaus Daugirdavičiaus ir jo žmonos Sventochnos donacija Vilniaus katedrai
F6-40  Levkos Timoševičiaus sandorio patvirtinimo raštas
F6-41  Geranainių paveldėtojo Jurgio Goštauto donacija Astravo bažnyčiai
F6-42  Vilniaus miestiečio Luko donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-43  Kilmingojo Butkos Jackevičiaus donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-44  Jono Goštauto donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-45  Mykolo Jonavičiaus žemės pardavimo raštas
F6-46  Vseliubo paveldėtojo Mikalojaus Nemiravičiaus raštas
F6-47  Kotrynos Mantusienės žemės pardavimo raštas
F6-48  Svyrių kunigaikščio Mykolo Daniuševičiaus donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-51  Gruzdavo paveldėtojo Bagdono Sakavičiaus donacija Gruzdavo bažnyčiai
F6-52  Bialos paveldėtojo Petro Goštauto donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-53  Kilmingojo Stanislovo Martynavičiaus iš Merkinės testamentas
F6-56  Kilmingosios Sofijos, kitaip Sonkos, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-57  Alberto Sakavičiaus žmonos, kilmingosios Elžbietos, raštas
F6-58  Jurgio Getautavičiaus žemės pardavimo raštas Vilniaus vyskupui Andriui
F6-59  Sofijos Sutkaitės donacija Naujųjų Voverių bažnyčiai
F6-60  Kilmingojo Vaclovo Mangirdavičiaus donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-61  Lasko kunigaikštienės Onos donacija Lasko bažnyčiai
F6-62  Alberto Juškonio užrašymas žmonai
F6-63  Narbuto Ginvilavičiaus žemės pardavimo raštas Vilniaus vyskupui Andriui
F6-70  Vilniaus vaito Joknos Laurinavičiaus žemės pardavimo Vilniaus pranciškonų vienuolynui raštas
F6-73  Ardilavos bažnyčios steigėjų raštas Vilniaus vyskupui Albertui Taborui
F6-74  Mažosios Merkinės paveldėtojo Vaclovo Mangirdavičiaus donacija Mažosios Merkinės bažnyčiai