Valdovų dokumentai

F1-5  Lenkijos kunigaikščio Vladislovo III Laibakojo privilegija Joanitų ordinui
F1-6  Lenkijos kunigaikščio Vladislovo privilegija Kozmino kaimui
F1-7  Lenkijos kunigaikščio Vladislovo donacija Gniezno bažnyčiai
F1-9  Lenkijos kunigaikščio Boleslovo Pamaldžiojo privilegija Sedleco kaimui
F1-10  Mazovijos kunigaikščio Zemovito patvirtinimas Stanislavui iš Grado
F1-13  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio privilegija Vilniaus miestiečiams
F1-14  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio privilegija Vilniaus miestui
F1-15  Mazovijos kunigaikščio Boleslovo IV patvirtinimas
F1-16  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio privilegija Vilniaus miestiečiams
F1-17  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio savivaldos privilegija Vilniaus miestui
F1-18  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio patvirtinamasis raštas
F1-20  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio privilegija Vilniaus miestiečiams
F1-24  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio žemės dovanojimo aktas
F1-25  Mazovijos kunigaikščio Jono privilegija kilmingajam Kristinui iš Šrensko
F1-26  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Vilniaus miestui
F1-27  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Vilniaus miestiečiams
F1-28  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija bernardinams
F1-29  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Bresto miestui
F1-30  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro nuosavybės teisių patvirtinimas LDK raštininkui Fiodorui Januševičiui
F1-380  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegija Turobino kaimui
F1-502  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio donacinė privilegija Darsūniškio bažnyčiai
F1-504  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Darsūniškio bažnyčiai
F1-505  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Luokės bažnyčiai
F1-507  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija LDK raštininkui Fiodorui Januševičiui
F5-2  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio bemuitės prekybos privilegija Vilniaus miestiečiams
F6-1  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegija Vilniaus katedrai
F6-4  Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos ir Lietuvos kunigaikščio Vytauto privilegija Vilniaus vyskupui Andriui
F6-6  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija Vilniaus kapitulai
F6-7  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija Vilniaus katedrai
F6-8  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija Vilniaus katedrai
F6-10  Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio privilegija Geranainių bažnyčiai
F6-12  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto patvirtinimas Vilniaus katedros koplyčiai
F6-14  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija
F6-17  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio privilegija Vilniaus katedrai
F6-65  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Vilniaus vyskupui Albertui Taborui
F6-66  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Vitebsko bažnyčiai
F6-75  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro sprendimas dėl Vytauto altarijos Vilniaus katedroje išlaikymo