XV a. II pusė

F1-20  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio privilegija Vilniaus miestiečiams
F1-21  Volčkaus Bodenkovskio žemės pardavimo raštas
F1-22  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ir Livonijos ordino sienų nustatymo sutartis
F1-23  Kentšino miesto magistrato raštas dėl Kentšino miesto siuvėjų ir kailiadirbių brolijos statuto patvirtinimo
F1-24  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio žemės dovanojimo aktas
F1-25  Mazovijos kunigaikščio Jono privilegija kilmingajam Kristinui iš Šrensko
F1-26  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Vilniaus miestui
F1-27  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Vilniaus miestiečiams
F1-28  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija bernardinams
F1-29  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Bresto miestui
F1-30  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro nuosavybės teisių patvirtinimas LDK raštininkui Fiodorui Januševičiui
F1-31  Kilmingojo Vaclovo, kitaip Nemiros, Jokūbavičiaus testamentas
F1-502  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio donacinė privilegija Darsūniškio bažnyčiai
F1-503  Jano Słupeckio privilegija Opolės miesteliui
F1-504  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Darsūniškio bažnyčiai
F1-505  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Luokės bažnyčiai
F1-506  Vilniaus miestiečio Stankaus Volochavičiaus žemės pardavimo raštas
F1-507  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija LDK raštininkui Fiodorui Januševičiui
F3-67  Vilniaus vyskupo Mikalojaus, Chelmo vyskupo Jono, Kijevo vyskupo Klemenso indulgencija
F3-68  Nekrašo Eirudavičiaus našlės Onos donacija Bijutiškio bažnyčiai
F3-69  Bielyčios laikytojo Nekrašo Volodkavičiaus donacija Haradziščo bažnyčiai
F3-70  Jono Jonaičio donacija Haradziščo bažnyčiai
F5-71  Leinpės miesto burmistro ir tarėjų raštas
F6-34  Popiežiaus Mikalojaus V indulgencija
F6-35  Svyrionių paveldėtojo Andriaus Daugirdavičiaus žemės dovanojimo raštas
F6-36  Kilmingojo Ivaškos Davainavičiaus našlės Onos donacija Kruopos bažnyčiai
F6-37  Voverių paveldėtojo Aleknos Galiginavičiaus donacija Haradziščio bažnyčiai
F6-38  Kilmingojo Andriaus Daugirdavičiaus žemės dovanojimo raštas
F6-39  Kilmingojo Andriaus Daugirdavičiaus ir jo žmonos Sventochnos donacija Vilniaus katedrai
F6-40  Levkos Timoševičiaus sandorio patvirtinimo raštas
F6-41  Geranainių paveldėtojo Jurgio Goštauto donacija Astravo bažnyčiai
F6-42  Vilniaus miestiečio Luko donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-43  Kilmingojo Butkos Jackevičiaus donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-44  Jono Goštauto donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-45  Mykolo Jonavičiaus žemės pardavimo raštas
F6-46  Vseliubo paveldėtojo Mikalojaus Nemiravičiaus raštas
F6-47  Kotrynos Mantusienės žemės pardavimo raštas
F6-48  Svyrių kunigaikščio Mykolo Daniuševičiaus donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-49  Popiežiaus nuncijaus Antonijaus Bonumbros indulgencija
F6-50  Popiežiaus nuncijaus Liudviko indulgencija
F6-51  Gruzdavo paveldėtojo Bagdono Sakavičiaus donacija Gruzdavo bažnyčiai
F6-52  Bialos paveldėtojo Petro Goštauto donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-53  Kilmingojo Stanislovo Martynavičiaus iš Merkinės testamentas
F6-54  Popiežiaus Siksto IV bulė Vilniaus vyskupui Andriui
F6-55  Rygos arkivyskupo Stepono indulgencija
F6-56  Kilmingosios Sofijos, kitaip Sonkos, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-57  Alberto Sakavičiaus žmonos, kilmingosios Elžbietos, raštas
F6-58  Jurgio Getautavičiaus žemės pardavimo raštas Vilniaus vyskupui Andriui
F6-59  Sofijos Sutkaitės donacija Naujųjų Voverių bažnyčiai
F6-60  Kilmingojo Vaclovo Mangirdavičiaus donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-61  Lasko kunigaikštienės Onos donacija Lasko bažnyčiai
F6-62  Alberto Juškonio užrašymas žmonai
F6-63  Narbuto Ginvilavičiaus žemės pardavimo raštas Vilniaus vyskupui Andriui
F6-64  Popiežiaus Inocento VIII bulė Lucko bažnyčios kapitulai
F6-65  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Vilniaus vyskupui Albertui Taborui
F6-66  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Vitebsko bažnyčiai
F6-67  Gniezno arkivyskupo Fridricho indulgencija
F6-68  Gniezno arkivyskupo Fridricho indulgencija
F6-69  Vilniaus vyskupo Alberto Taboro mansionarijos ir altarijos Vilniaus katedroje fundacija
F6-70  Vilniaus vaito Joknos Laurinavičiaus žemės pardavimo Vilniaus pranciškonų vienuolynui raštas
F6-71  Vilniaus vyskupo Alberto Taboro donacija Salako laikytojui Povilui iš Dambrovnos
F6-72  Vilniaus vyskupo Alberto Taboro privilegija Pasvalio bažnyčiai
F6-73  Ardilavos bažnyčios steigėjų raštas Vilniaus vyskupui Albertui Taborui
F6-74  Mažosios Merkinės paveldėtojo Vaclovo Mangirdavičiaus donacija Mažosios Merkinės bažnyčiai
F6-75  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro sprendimas dėl Vytauto altarijos Vilniaus katedroje išlaikymo