XV a. I pusė

F1-13  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio privilegija Vilniaus miestiečiams
F1-14  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio privilegija Vilniaus miestui
F1-15  Mazovijos kunigaikščio Boleslovo IV patvirtinimas
F1-16  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio privilegija Vilniaus miestiečiams
F1-17  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio savivaldos privilegija Vilniaus miestui
F1-18  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio patvirtinamasis raštas
F1-380  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegija Turobino kaimui
F1-381  Dobrogosto iš Šamotulų žemės pardavimo raštas
F3-65  Bistryčios ir Medininkų augustinų vienuolynų vienuolių prašymas
F3-66  Plocko vyskupo Stanislovo ir Kijevo vyskupo Mykolo indulgencija
F5-2  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio bemuitės prekybos privilegija Vilniaus miestiečiams
F6-7  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija Vilniaus katedrai
F6-8  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija Vilniaus katedrai
F6-9  Popiežiaus Jono XXIII bulės transumtas
F6-10  Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio privilegija Geranainių bažnyčiai
F6-11  Vilniaus miestiečio Motiejaus, vadinamo Volochu, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-12  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto patvirtinimas Vilniaus katedros koplyčiai
F6-13  Popiežiaus Martyno V brevė
F6-14  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija
F6-15  Nemenčinės savininko Andriaus Sakavičiaus donacija Vilniaus katedrai
F6-16  Konklavos Bazelyje nutarimas
F6-17  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio privilegija Vilniaus katedrai
F6-18  Žirmūnų savininko Konrado, vadinamo Kučiuku, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-19  Kilmingojo Daugėlos Girdavičiaus donacija pranciškonų vienuolynui
F6-20  Popiežiaus Eugenijaus IV laiškas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Kęstutaičiui
F6-21  Kilmingųjų Jurgio ir Stanislovo Radvilų donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-22  Konklavos Bazelyje raštas
F6-23  Konklavos Bazelyje nutarimas
F6-24  Konklavos Bazelyje raštas
F6-25  Kilmingojo Aleksandro, vadinamo Mantautu, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-26  Kilmingojo Martyno Motiejavičiaus donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-27  Gruzdavo paveldėtojo Andriaus Sakavičiaus donacija Gruzdavo bažnyčiai
F6-28  Svyrių kunigaikščio Jono, kitaip Krigo, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-29  Kilmingojo Vasilijaus, kitaip Vaškos, Sakavičiaus donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-30  Jono, kitaip Kaniucho, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-31  Svyrių kunigaikščių - Daratos, kitaip Sonkos, ir jos sūnaus Talimanto- donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui
F6-32  Dargio Getautavičiaus žemės pardavimo raštas
F6-33  Lauryno, kitaip Sabalio, donacija Vilniaus pranciškonų vienuolynui