Bažnytiniai dokumentai

F1-1  Poznanės vyskupo Benedikto patvirtinimo raštas Joanitų ordinui
F1-2  Popiežiaus Celestino III patvirtinimas Joanitų ordinui
F1-3  Popiežiaus Inocento III patvirtinimas Joanitų ordinui
F1-4  Poznanės vyskupo Pauliaus donacija Joanitų ordinui
F1-8  Prioro Gallus de Cenibacho raštas
F1-63  Olomuco vyskupo Roberto raštas
F3-65  Bistryčios ir Medininkų augustinų vienuolynų vienuolių prašymas
F3-66  Plocko vyskupo Stanislovo ir Kijevo vyskupo Mykolo indulgencija
F3-67  Vilniaus vyskupo Mikalojaus, Chelmo vyskupo Jono, Kijevo vyskupo Klemenso indulgencija
F6-2  Vilniaus vyskupo Andriaus fundacija koplyčiai Vilniaus katedroje
F6-3  Vilniaus vyskupo Andriaus donacija Vilniaus kapitulai
F6-5  Vilniaus vyskupo Jokūbo raštas Vilniaus kapitulai
F6-9  Popiežiaus Jono XXIII bulės transumtas
F6-13  Popiežiaus Martyno V brevė
F6-16  Konklavos Bazelyje nutarimas
F6-20  Popiežiaus Eugenijaus IV laiškas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Kęstutaičiui
F6-22  Konklavos Bazelyje raštas
F6-23  Konklavos Bazelyje nutarimas
F6-24  Konklavos Bazelyje raštas
F6-34  Popiežiaus Mikalojaus V indulgencija
F6-49  Popiežiaus nuncijaus Antonijaus Bonumbros indulgencija
F6-50  Popiežiaus nuncijaus Liudviko indulgencija
F6-54  Popiežiaus Siksto IV bulė Vilniaus vyskupui Andriui
F6-55  Rygos arkivyskupo Stepono indulgencija
F6-64  Popiežiaus Inocento VIII bulė Lucko bažnyčios kapitulai
F6-67  Gniezno arkivyskupo Fridricho indulgencija
F6-68  Gniezno arkivyskupo Fridricho indulgencija
F6-69  Vilniaus vyskupo Alberto Taboro mansionarijos ir altarijos Vilniaus katedroje fundacija
F6-71  Vilniaus vyskupo Alberto Taboro donacija Salako laikytojui Povilui iš Dambrovnos
F6-72  Vilniaus vyskupo Alberto Taboro privilegija Pasvalio bažnyčiai